Skaffa fiber på egen hand

Dra igång en egen fiberkampanj
 

Finns intresse för fiber där du bor – eller är du rätt person att skapa det? Då kan du och dina grannar, med hjälp av oss på Telia, se till att få fiber till ert område.

 

SÅ HÄR GÅR DET TILL
 

1. Kontakta Telia

Kontakta oss på Telia via kundinitierad-sdu@teliasonera.com, så ser vi över förutsättningarna för er att beställa fiber, exempelvis om fibernätet är utbyggt i ert område eller ej.
 

2. Definiera området och se över intresset

Vi behöver er hjälp att definiera området i en kartskiss. Det bör bestå av minst 150 hushåll som ligger nära varandra geografiskt.

Vi behöver också få en uppfattning om hur stort intresset för fiber är i området. Därför tillhandahåller vi ett informationsbrev med tillhörande talong att dela ut i området.
 

3. Erbjudande, informationskampanj och beställning

Vi tar fram ett erbjudande. För att hjälpa dig och dina grannar att driva på fiberfrågan får ni informations- och beställningsmaterial. På vissa orter kan vi även stötta med ett informationsmöte. Läs mer i vår broschyr: Öppen Fiber steg för steg (PDF)

Beställer tillräckligt många hushåll fiber så kan vi bygga fiber i ert område och tecknar då ett avtal med varje enskild villaägare.


4. Fiberanslutning

Telia hjälper till med allt. Vi sköter planering, eventuellt grävarbete och fiberinstallation. Hur lång tid det tar innan fiberanslutningen är på plats beror på bland annat på om fibernätet är utbyggt i ert område, väder och byggtekniska förhållanden.

Arbetet tar normalt runt 6-9 månader. Vid avtalstecknandet ger vi varje villaägare en uppskattning av när vi beräknar arbetet vara klart samt ett datum då arbetet garanterat är klart.

Här kan du läsa mer om hur det går till att skaffa fiber och i vår checklista för hushåll står det mer om projekteringsmöte och heminstallation.

Bygg eget nät med hjälp av Zitius
 

Byalag som vill bygga fibernät rekommenderar vi ta hjälp av Zitius.
 

Zitius är en kommunikationsoperatör med gott renommé och lång erfarenhet av att hjälpa byalag och fiberföreningar att skaffa fiberanslutning. Zitius bygger öppna fibernät, vilket innebär att varje hushåll själv väljer leverantör av bredband, tv och telefoni, och ägs av Telia.

Läs mer:
Varför Zitius?
Informationsbroschyr från Zitius (PDF)

Kontakt:
E-post: info@zitius.com
Telefon: 010-195 91 00

Ett avtal ger fiber åt alla


Samla samfälligheten eller föreningen – eller skapa en tillsammans med grannarna – och teckna ett gemensamt avtal om fiber till varje hushåll.
 

SÅ HÄR GÅR DET TILl

 

1. Se över stadgar och tillstånd

Se över föreningens stadgar. Om ni inte har några stadgar rörande fiber eller tv så behöver ni antingen förnya stadgarna eller skapa en ny förening. Alternativet är att beställa Individuella avtal som enskilda fastighetsägare.

För ideella föreningar och stiftelser rekommenderar vi alltid att beställa fiber som enskilda fastighetsägare, se fliken Individuella avtal.

Äger föreningen mark behöver ni kunna ge oss föreningens tillstånd att gräva på den (om vi bedömer att detta behövs).

 

2. Offert och avtal

Ni behöver vara runt 20 hushåll som ligger nära varandra geografiskt för att vi ska kunna erbjuda er fiberanslutning. En representant från styrelsen tar kontakt med Telia via fiberoffert@teliacompany.com

Vi ser över huruvida fibernätet är utbyggt i ert område  och återkommer med en offert. Vi erbjuder antingen vårt öppna fibernät Öppen Fiber, där Telia levererar fiberanslutningen och varje hushåll självt väljer tjänsteleverantör, eller Telia Fiberanslutning, där Telia levererar både fiberanslutning och ett grundpaket med bredband, tv och/eller telefoni.

Om tillräckligt många hushåll är intresserade så tecknar vi ett avtal med den juridiska personen samfälligheten/föreningen.

 

3. Fiberanslutning

Telia hjälper till med allt. Vi sköter planering, eventuellt grävarbete och fiberinstallation. Hur lång tid det tar innan fiberanslutningen är på plats beror på bland annat på om fibernätet är utbyggt i ert område, väder och byggtekniska förhållanden. Arbetet tar normalt sett runt 4 månader .

Vi ger er en uppskattning av när vi beräknar arbetet vara klart samt ett datum då arbetet garanterat är klart när vi tecknar avtal.

Här kan du läsa mer om hur det går till att skaffa fiber och vår checklista för hushåll beskriver hur projekteringsmöte och heminstallationen går till.

Just nu är det många som vill komma i kontakt med oss.

Alla våra rådgivare är upptagna, vänligen försök igen om en liten stund.