Inspelning av samtal till kundtjänst

När du ringer till vår kundtjänst, kan samtalet komma att spelas in. Det gör vi för att utbilda våra medarbetare och förbättra vårt talsvar och vårt arbetssätt.

Personuppgiftsansvarig

Telia Company AB, org.nummer: 556103-4249, ansvarar för de kunduppgifter som behandlas i Telia. De inspelade samtalen lagras i 14 - 28 dygn. Ev. felaktigheter som rör privatpersoner kan anmälas till Öppen Fibers kundtjänst, som ansvarar för att dessa blir rättade.
 

Registerutdrag

Privatpersoner kan begära ett registerutdrag kostnadsfritt var sjätte månad. Om du begär ytterligare kopior har vi rätt att ta ut en avgift för detta. Begäran görs skriftligt och ska undertecknas av den sökande samt innehålla uppgift om namn och personnummer. Begäran sänds till:

Telia Company AB
PUL
Svarspost 108317743
978 00 Luleå

Utdragen sänds till den sökandes folkbokföringsadress inom en månad från det att ansökan inkommit till Telia. Begäran om rättelse av personuppgift görs hos Öppen Fibers kundtjänst.