FRÅGOR OM ÖPPEN FIBER

Att beställa, installera och komma igång med fiberanslutning och fibertjänster kan väcka en hel del frågor. Här besvarar vi de vanligaste frågorna om Öppen Fiber som vi får.

PROJEKTERINGSMÖTE: SÅ ATT DU OCH ENTREPRENÖREN ÄR ÖVERRENS

Under projekteringsmötet går du och vår entreprenör tillsammans igenom hur just din fiberanslutning bäst går till. Du kan beställa tilläggstjänster för att anpassa din installation och självklart får du kontaktuppgifter till entreprenören.

FIBERINSTALLATION: TELIA TAR HAND OM ALLT

Våra duktiga entreprenörer sköter hela fiberinstallationen; projektering, kabeldragning och heminstallation. De bokar i god tid in tillfällen när arbetena ska ske. Du behöver bara vara hemma under heminstallationen, men kan självklart vara på plats även vid kabeldragningen.

Frågor & svar

Vad är fiber?
Vad är Öppen Fiber?
Vad är fördelen med fiber?
Vilken bandbredd kan jag få med Öppen Fiber?
Vissa hävdar att fiber bara är en "fluga", att allt kommer gå via luften inom ett par år och med samma kraft?
Telia verkar så dyra på fiber om jag jämför med andra aktörer – och I mitt område är det ju bara Telia som bygger – de verkar ju ha monopol – får de ha det?
Kommer jag att kunna få fiber till min villa?
Hur gör jag för att beställa?
Kan jag ansluta mig till Öppen Fiber senare?
Hur mycket kostar det?
När och hur betalar jag?
Kan jag beställa Öppen Fiber även om jag har en annan lösning för bredband, tv och telefoni idag?
Hur lång tid tar det att få Öppen Fiber?
Vad är det jag betalar för när ni ansluter mitt hus?
Om jag gräver själv, blir det en lägre kostnad då?
Får jag stå för grävkostnader utanför min tomtgräns?
Kan jag utnyttja ROT-avdraget?
Vad händer om jag flyttar innan jag har fått Öppen Fiber installerad eller innan jag får en faktura?
Varför kostar det mer, eller mindre, på andra sidan vägen?
Vad är det som säger att Telia inte kommer bli tvingade att i framtiden "bjuda" resterande på anslutning för att täcka alla i ett område?
Varför måste man teckna sig först innan man får fulla besked för hur anslutningen kommer gå till, och därmed vad hela kostnaden blir?
Varför tar Telia så mycket betalt för installationen när ni ändå kommer tjäna pengar ifrån tjänsteleverantörerna på nätet?
Hur ansöker jag om lån?
Vem kan ansöka om lånet?
Vilken löptid har lånet?
Vad är månadskostnaden för lånet och vilken ränta är det?
Tillkommer det några avgifter?
När börjar lånet löpa?
Kan jag lösa lånet i förtid?
Om jag flyttar, vad händer då?
Blir jag kreditbedömd?
Vad händer om jag inte blir beviljad lån?
Kan ni fakturera mitt företag vid engångsbetalning?
Kan man överlåta lånet/delbetalningen?
Hur går anslutningen av fiber till?
Kan jag själv påverka hur fibern dras till min villa?
Kan ni använda ett befintligt nedgrävt rör?
Om det inte går att använda befintlig kanalisation och ni behöver gräva på min tomt, vad måste jag som fastighetsägare göra då?
Hur får jag veta när och var ni kommer att gräva - behöver jag göra något?
Var i huset drar ni in fiberkabeln?
Ångerrätt
Är jag garanterad att utbyggnad sker?
Vad är en medieomvandlare och varför behövs den?
Kan jag välja medieomvandlare?
Vilken router kan jag välja?
Kom igång
Vem ansvarar för vad när det gäller den fysiska fiberanslutningen?
Vem ansvarar för eventuell håltagning i ytterväggen?
Vem återställer tomten efter schaktningen?
Återställer ni asfalten?
Vem står för kostnader vid eventuella skador på fiber via luftledning?
Jag har fått fibern installerad, vad är nästa steg?
Hur gör jag för att komma igång och börja använda fibern?
Hur beställer jag bredband via fiber?
Hur beställer jag tv och telefoni via fiber?
Vilka tjänsteleverantörer och erbjudanden kan jag välja mellan?
Hur många tv-apparater kan jag ha via Öppen Fiber?
Hur många telefonlinjer kan jag ha via Öppen Fiber?
Kan jag fortsätta använda min gamla teleslinga?
Kommer ni ta bort kopparnätet i framtiden? Och jag som inte har så mycket behov, kommer jag bli tvingad att beställa fiber framöver?
Kan jag ha kvar mitt larm?
Vad händer vid strömavbrott?
Specifika frågor eller önskemål om installationen

Just nu är det många som vill komma i kontakt med oss.

Alla våra rådgivare är upptagna, vänligen försök igen om en liten stund.