Öppen Fiber steg för steg

Guiden för dig som vill driva en egen fiberkampanj.

1. Intresseanmälan att driva egen kampanj

Du som testar din adress här på oppenfiber.se och får beskedet att vi just nu inte kan erbjuda dig Öppen Fiber ges möjligheten att lämna en intresseanmälan. Intresseanmälningar hjälper oss få reda på var intresset för fiber är som störst och bättre planera var vi bygger Öppen Fiber nästa gång. Självklart är en intresseanmälan inte bindande.

När du gör en intresseanmälan kan du även anmäla att du med hjälp av oss vill driva en fiberkampanj i ditt område. Nedan beskriver vi hur det går till.
 

2. Området definieras

Vår ambition är att en projektledare skall kontakta dig inom 4 veckor efter din intresseanmälan. Tillsammans definierar vi sedan ditt område i en kartskiss. Naturliga gränser för området är exempelvis större vägar, järnväg, sjö eller skogsparti. Vi kommer också överrens om hur många villor och företagsfastigheter som ska inkluderas. Kommunala verksamheter som tex förskolor och skolor kan inte inkluderas.

 
3. Du stämmer av intresset

För att vi på Telia ska kunna förbereda en Öppen Fiber-kampanj behöver vi veta hur stort ungefärligt intresset är i ditt område. Din uppgift blir att stämma av detta. Till din hjälp får du ett informationsbrev med talong som du kan dela ut till villaägarna i ditt område.

 
4. Telia tar fram erbjudande och tidsplan

Under tiden som du stämmer av hur stort intresset är, undersöker vi förutsättningarna för att bygga Öppen Fiber i området och vad det skulle kosta.

Vi håller löpande kontakt med dig och meddelar så snart vi har tagit fram ett konkret erbjudande. I vissa områden kan vi erbjuda grupprabatt, baserad på hur många av fastighetsägarna i området som beställer. När vi vet att intresset är tillräckligt stort stämmer vi av erbjudandet och planen framåt med dig.

 
5. Kampanjen drar igång

Vi på Telia skickar ut vårt Öppen Fiber-erbjudande till samtliga hushåll inom kampanjområdet. Vi kan även stötta med ett informationsmöte. Varje villaägare beställer enkelt själv genom att ange sin adress här på oppenfiber.se och sedan lägga en beställning med hjälp av med sitt BankID. Vi kan även skicka ut beställningsblanketter till er.

Du blir behövlig i kampanjarbetet genom att påminna grannar om att beställa i tid och informera de boende om fördelarna med fiber. Efter sista beställningsdag upphör kampanjerbjudandet.

 
6. Beställningar och beslut

Vi på Telia tar emot samtliga beställningar och när vi vet hur många som tackat ja kan vi ge slutgiltigt besked om vi kan bygga Öppen Fiber i området eller inte. Varje villaägare meddelas per post eller e-post.

Mer information om hur det går till när vi bygger Öppen Fiber hittar du på sidan Skaffa fiber. I vår checklista har vi dessutom samlat information till varje villaägare vad de bör tänka på inför fiberinstallationen.

Självklart kan du när som helst höra av dig till oss för mer information, hjälp och stöd!