Priser & villkor

Öppen Fiber kan du som äger en fastighet med upp till tolv företagslokaler beställa. Är du företagare ska du prata med din fastighetsägare om möjligheten att få Öppen Fiber i din lokal.
Vi tar emot beställningar online när vi genomför en fiberkampanj i ditt område. Du kan också begära en offert av oss efter att fibernätet är utbyggt i ditt område.

DET INGÅR I PRISET

I priset ingår projektering, eventuell grävning, kabeldragning, skarvning, montage, anslutning, utrustning i fiberuttaget och installation av medieomvandlare.

I priset ingår ett fiberuttag. Om du hyr ut lokaler behöver du beställa ett fiberuttag till respektive lokal. På så sätt kan varje hyresgäst teckna valfritt abonnemang av fibertjänster. Extra uttag beställer du samtidigt som du beställer fiberanslutning.

 

TILLÄGGSTJÄNST: PLACERA MEDIEOMVANDLAREN DÄR DU VILL

Där kabeln dras in i lokalen paceras ett fiberuttag. Därifrån drar vi kabel in i lokalen, fram till en medieomvandlare, till vilken all uppkopplad utrustning behöver kopplas.

I grunderbjudandet drar vi upp till 5 meter kabel in i lokalen. Vill du placera medieomvandlaren på annan plats kan du teckna vår tillvalstjänst. Då drar vår entreprenör upp till 15 meter kabel in i lokalen.

Pris dragning av extra fiberkabel: 150 kr ex moms/meter
Håltagning i vägg eller golv: 300 kr ex moms/håltagning

 

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ÖPPEN FIBER FÖRETAGSLOKALER


Här finner du nu gällande Allmänna villkor för Öppen Fiber till företagsfastighet

Tidigare gällande villkor:

Allmänna villkor för Öppen Fiber till företagsfastighet fram till 2019-01-31

Allmänna villkor för Öppen Fiber till företagsfastighet fram till 2017-03-13