INSTALLERA ÖPPEN FIBER I DIN FÖRETAGSFASTIGHET

1. Beställ fiberanslutning

Öppen Fiber kan du beställa när vi genomför en fiberkampanj eller efter att fibernätet är utbyggt, i ditt område. Testa din adress i sajtens högra hörn för att se om du är i kampanj eller kontakta Öppen Fibers kundtjänst för en offert.

I priset ingår ett fiberuttag. Om du hyr ut lokaler behöver du beställa ett fiberuttag till respektive lokal. På så sätt kan varje hyresgäst teckna valfritt abonnemang av fibertjänster. Extra uttag beställer du samtidigt som du beställer fiberanslutning.

Från det att du beställer fiberanslutning till att installationen är klar tar det normalt 6-9 månader.

2. Planera fiberdragning

Vår entreprenör bokar ett projekteringsmöte med dig. Under mötet planerar ni fiberinstallationen tillsammans. Ni ser över din fastighets förutsättningar och huruvida du vill beställa till vår tillvalstjänst valfri placering av medieomvandlaren.

3. Fiberdragning och installation

Vi drar fiberkabel den kortaste vägen från anslutningspunkten fram till din fastighet. Hur detta sker har du och entreprenören bestämt under projekteringsmötet.

Därefter drar vi fiberkabeln genom fastighetens yttervägg till ett eller, om du har beställt detta, flera fiberuttag. Därifrån dras fibern till de platser i lokalerna där du och entreprenören har kommit överens om att medieomvandlaren eller medieomvandlarna ska monteras. Med medieomvandlare på plats är fiberinstallationen klar och det är dags att beställa tjänster.

4. Beställ fibertjänster

Som fastighetsägare beställer och betalar du för fiberinstallationen och eventuella extra uttag. Som hyresgäst väljer, beställer och betalar du för dina fibertjänster.

Efter fiberinstallationen ansvarar tjänsteleverantören för att leverera tjänsterna och eventuell hårdvara som krävs för att använda dem.

Vi har samlat några råd för att beställa, installera och komma igång med tjänsterna här: Kom igång med dina fibertjänster (PDF)

Så här installerar vi Öppen Fiber

  1. Telias nät i gatan
  2. Anslutningspunkt
  3. Vi drar fiberkabeln i ny eller befintlig kanalisation, beroende på din fastighets förutsättningar
  4. Fiberuttag och medieomvandlare i lokalen

Placera medieomvandlaren där du vill

Ett fiberuttag placeras där fiberkabeln dras in i lokalen. I grunderbjudandet drar vi därifrån upp till 5 meter kabel in i lokalen, där medieomvandlaren placeras. Vill du placera denna på annan plats kan du teckna vår tillvalstjänst. Då drar vår entreprenör upp till 15 meter kabel in i lokalen, till den plats där du vill ha medieomvandlaren.

Pris dragning av extra fiberkabel: 150 kr/meter
Håltagning i vägg eller golv: 300 kr/håltagning

Återställning

I de fall vi gräver ner fiberkabeln på din tomt gör vi ett dike som är mellan 5 och 40 cm brett och 20-40 cm djupt. Vi försöker alltid göra så lite åverkan som möjligt på din tomt.

När fiberkabeln är installerad återställer vi vid behov ytskiktet på den enskilda tomten, t.ex. genom sådd av nytt gräs eller plattsättning.

Frågor & svar

Varför ska jag ha fiber, nu kommer ju 5G?
Vadå prioriterad trafik, det är ju fiber!
Vilka tjänster behöver jag?
Hur många fasta IP-adresser kan jag få?
Kan jag ha fax?
Hur installerar och kommer jag igång med mina tjänster?
Hur kommer ni bygga och dra fibern här?
Vad menas med full återställning?
Kan jag få hjälp med installationen?
Kan jag beställa till fler uttag i efterhand?
Kan jag ångra köpet?
Hur får jag info om leveransen?
När måste man senast beställa extrauttag för att få det installerat samtidigt som anslutningen och till kampanjpris?