Öppen FiBer från Telia

Skaffa en uppkoppling som räcker till allt du vill göra online. Med vårt öppna fibernät väljer du själv från vilken av operatörerna i vårt nät du beställer bredband, tv och telefoni av.

Läs mer om Fiber från Telia på telia.se/fiber

Du som redan har Öppen Fiber vänder dig till en av operatörerna i vårt nät för frågor eller beställning av abonnemang. Du kan också beställa via Bredbandswebben.